O Autoru

Autor

Karlo Kolert

Škola: Tehnička škola Kutina

Školska godina: 2023/2024